Formació Biblioteques Escolars. Ja t'has inscrit?

FORMACIÓ BIBLIOTEQUES ESCOLARS 2016-2017

Seminaris de coordinació:

- Codi activitat: 2010461201. Les Biblioteques Escolars de l'Alt Penedès
  Seminari de Coordinació de les biblioteques escolars de l'Alt Penedès.

És un seminari adreçat a les persones responsables/coordinadores de les biblioteques escolars de la comarca. Els objectius que ens hem plantejat per aquest curs 2016/2017 són: 

Proporcionar recursos i estratègies per dinamitzar la BE.
- Relacionar les activitats de la biblioteca d'escola amb les de biblioteca d'aula.
- Recursos de la biblioteca pública per a les BE.
- Mantenir viva la BE: el fons, ePèrgam, blogs, recursos 2.0, etc.
- Compartir experiències relacionades amb el foment de la lectura i la BE.
- Assessorar puntualment sobre la BE del centre.
(Els objectius i continguts a partir de les propostes recollides a la reunió amb els centres el mes de maig de 2016)


Cursos telemàtics XTEC:

CodiActivitat
Inscripció oberta9000010555La biblioteca escolar I: Concepte, dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam)
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000020555La biblioteca escolar I: ePèrgam, gestió i organització
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/2/2017 de a
Inscripció oberta9000030555La biblioteca escolar II: la competència informacional
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000040555La biblioteca escolar III: Pla de lectura de centre
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000050555El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts.
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 7/3/2017 de a
Inscripció oberta9000060555La competència lectora des de la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000070555Eines 2.0 per a la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000080555El gust per llegir des de la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000090555Recursos digitals per a la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a

+ informació:
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/biblioteques_escolars/

Us voleu inscriure al Programa Autors a les Aules?

Fins al 31 d'octubre teniu temps per inscriure's al programa Autors a les Aules

Lletres a les Aules és un programa de foment de la lectura i de promoció de la literatura que permet apropar l'alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l'habilitat lectora i el coneixement de la llengua. El programa està promogut per Ia Institució de les LLetres Catalanes. 

És un programa per centres educatius d'ensenyament primari, secundari i d'adults.
Molt Bon inici de curs!

Des del Seminari de coordinació de Biblioteques de l'Alt Penedés us volem desitjar un MOLT BON INICI DE CURS!
Nous tresors literaris d'aquest estiu:
- Butlletí de literatura infantil i juvenil de la biblioteca de Rosa Sensat de l'estiu del 2016. Número 8. https://www.yumpu.com/es/document/view/55647085/el-garbell-8

-Guia de Lectura Infantil I juvenil biblioteques publiques comarques gironines. http://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/247/108/GUIA_CLER_ESTIU_2016_PDF.pdf

- Guia de Lectura d'Estiu Biblioteques del Garraf. https://bibliotequesescolarsgarraf.files.wordpress.com/2015/09/guia-lectura-estiu-2016.pdf

- Els llibres Tranquils,  blog de ressenyes d'en Pep Molist, bibliotecari i escriptor. http://llibrestranquils.blogspot.com.es/

- Faristol. Critiques de llibres.
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/critiques.php


- Llibreria Al·lots. Ressenyes de llibres infantils i juvenils. http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/critiques.php

Il·lustració Sarah Massini